Aktuali informacija skolinantiems ar norintiems pasiskolinti piniginių lėšų

Įstatymas numato, jog fizinių asmenų paskolos sutartis privalo būti rašytinės formos, tuo atveju jei skolinama suma yra didesnė nei šeši šimtai eurų.

Jeigu paskolos suma yra didesnė nei trys tūkstančiai eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis privalo būti notarinės formos..

Jeigu paskolą suteikia juridinis asmuo, paskolos sutartis privalo būti rašytinės formos visais atvejais, nepaisant kokia yra paskolos suma.

Paskolos sutarties rašytinės formos reikalavimą atitinka paskolos gavėjo pasirašytas skolos raštas arba kitas skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sumos perdavimą paskolos gavėjui.

Paskolos sutartimi viena sandiorio šalis, vadiama paskolos davėju, perduoda kitai šaliai, t.y. paskolos gavėjui, nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o asmuo gavęs paskolą įsipareigoja ją grąžinti paskolos davėjui bei mokėti palūkanas - nebent šalys sutartyje susitaria kitaip. Paskolos sutartis yra laikoma sudaryta nuo to momento, kuomet yra perduodami pinigai ar daiktai.

Asmuo gavęs paskolą, turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba jam buvo perduota mažiau, negu įtvirtinta sutartyje. Tačiau pareiga įrodyti šias aplinybes taipogi tenka asmeniui gavusiam paskolą. Jei paskolos gavėjas įrodo, kad pinigai ar daiktai jam nebuvo perduoti, tokia sutartis laikoma nesudaryta. Tuo atveju, kai paskolos gavėjas gauna mažiau pinigų ar daiktų negu nurodyta sutartyje, laikoma, jog paskolos sutartis buvo sudaryta tik dėl faktiškai gautos pinigų sumos ar daiktų.

Kiekvienu atveju esant ginčui ir sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą

reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, naudojama gramatinė forma, kokie terminai vartojami sutarties tekste, turi būti aiškinamasi pas ką yra sutarties originalas – t. y. pas skolininką ar pas kreditorių, analizuojama ar prievolė buvo pradėta vykdyti, ar bent dalis jos jau yra įvykdyta, aiškinimasi ar šalys buv susitarę dėl palūkanų mokėjimo, paskolos grąžinimo terminų, konkretaus atsiskaitymo būdo, ar sutartyje buvo daromi įrašai apie kokį nors dalinį prievolė įvykdymą ir panašiai. Susipažinę su sudaryta paskolos sutartimi Advokatai Šiauliuose Jums galėtų pateikti detalią paskolos sutarties sąlygų turinio analizę; taipogi atsižvelgiant į Jūsų lūkesčius paruošti Jūsų interesus labiausiai atitinkančią paskolos sutartį.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją paskolos sutarties sudarymo, skolų priteisimo, skolos išieškojimo, jos mokėjimo išdėstymo ir kitais paskolinių teisinių santykių kausimais, susisiekite nurodytais kontaktais.

 
skolinimas