Darbo teisė


 • Konsultuojame visais darbo teisės klausimais – darbo sutarčių sudarymo, darbo tvarkos organizavimo, darbuotojų perkėlimo, drausminės atsakomybės taikymo, darbo santykių pasibaigimo ir kt.

 • Rengiame darbuotojo ir darbdavio susitarimus įforminančius dokumentus, įskaitant nekonkuravimo susitarimus, konfidencialumo sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašus.

 • Konsultuojame darbdavius bei darbuotojus įvairiais su darbo teise susijusiais klausimais:
  -  darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, pakeitimas ir nutraukimas;
  -  konfidencialumo susitarimai;
  -  santykiai su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis;
  -  ikiteisminių bei teisminių ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų nagrinėjimas;
  -  darbuotojo atleidimas iš darbo abipusiu susitarimu, darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo kaltės už padarytus darbo drausmės pažeidimus;
  -  grįžimas į darbą po motinystės, tėvystės atsostogų, priverstinės pravaikštos (pvz. nėra darbo, darbdavys verčia eiti neapmokamų atostogų), atostogų suteikimo.

 • Rengiame darbo sutarčių (standartinių darbo sutarčių, darbo sutarties su užsieniečiu, laikinųjų darbo sutarčių, darbo sutarties su vadovu) projektus, įmonių, įstaigų, organizacijų lokalinius darbo teisės aktus, kolektyvines sutartis ar kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus:

 • Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Rengiame darbuotojo pareiginius nuostatus, pareigybinę instrukciją. Analizuojame, vertiname bei pateikiame pastabas dėl Jūsų įmonėje patvirtintų darbuotojų pareiginių nuostatų.

 • Įsakymas dėl darbuotojo drausminės atsakomybės. Rengiame įsakymus dėl darbuotojo drausminės atsakomybės taikymo (drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo, papeikimas, pastaba).

 • Įsakymas dėl darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo. Rengiame įsakymus dėl darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo.

 • Darbuotojo atleidimas, darbuotojo atleidimo procedūra. Parengiame visus darbuotojo atleidimo teisinius dokumentus.

 • Materialinės atsakomybės sutartis, darbuotojo materialinė atsakomybė. Parengiame individualias materialinės atsakomybės sutartis.

 • Darbo tvarkos taisyklės. Rengiame darbo tvarkos taisykles. Analizuojame įmonėje patvirtintas darbo tvarkos taisykles, pateikiame pastabas.

 • Konfidencialumo sutartis. Konsultuojame darbuotojų konfidencialumo klausimais, parengiame individualias konfidencialumo sutartis.

 • Įmonės vidaus teisės akto (įsakymo, potvarkio) parengimas. Parengiame individualius įmonės vadovo (direktoriaus) įsakymus, potvarkius.


Atstovaujame, sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.
 • Atstovaujame individualių ir kolektyvinių darbo ginčų bylose:
  - dėl drausminės nuobaudos panaikinimo;
  - dėl neišmokėto darbo užmokesčio;
  - dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, išieškojimo;
  - dėl neišmokėtų priedų;
  - dėl darbo krūvio sumažinimo;
  - dėl nesumokėtų dienpinigių;
  - dėl neteisėtai pakeistų darbo sutarties sąlygų;
  - dėl darbo prastovos;
  - dėl materialinės žalos išieškojimo iš darbuotojo/darbdavio;
  - dėl negrąžintų komandiruotpinigių išieškojimo;
  - dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

Siauliuadvokatai.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su siauliuadvokatai.lt slapukų politika.

Sutinku
×