Skolų išieškojimo, priteisimo ir administravimo klausimai


 • Teikiame visas teisines paslaugas, susijusias su skolos išieškojimu ar žalos atlyginimu.
  - Rengiame reikalavimus (pretenzijas, pranešimus) padengti įsiskolinimą;
  - Rengiame vekselius;
  - Tarpininkaujame Klientui, siekiant tarpusavio nuolaidų keliu išspręsti ginčą (susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka);
  - Rengiame pareiškimus dėl teismo įsakymo priėmimo, ieškinius dėl skolos priteisimo, prašymus, skundus, atsiliepimus ir kt.;
  - Rengiame dokumentus teismui dėl delspinigių, netesybų priteisimo, taip pat nuostolių, žalos atlyginimo;
  - Rengiame prašymus dėl vykdomojo rašto išdavimo ir vykdomosios (išieškojimo bylos) pradėjimo;
  - Atstovaujame Klientą notarų biuruose, antstolių kontorose, teismuose;
  - Užtikriname nepertraukiamą skolos išieškojimo administravimą; • Ikiteisminio skolų išieškojimo ir žalos atlyginimo atveju:
  - Rengiame ir siunčiame skolininkui raginimus susimokėti skolą.
  - Siunčiame įspėjimą apie pareigą kompensuoti žalą ar sumokėti skolą, įskaitant delspinigius (palūkanas).
  - Organizuojame veiksmus, užtikrinančius skolininko finansinių įsipareigojimų įvykdymą. • Teisminio skolų ir žalos altyginimo išieškojimo atveju:
  - Rengiame pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, skundus ir kt. procesinius dokumentus.
  - Rengiame ieškinius dėl skolos priteisimo, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus.
  - Rengiame dokumentus teismui dėl netesybų, delspinigių priteisimo.
  - Atstovaujame Kliento interesus visų instancijų teismuose.
  - Teismui išdavus vykdomuosius dokumentus dėl skolos priteisimo, juos pateikiame antstoliui, koordinuojame antstolio vykdomą priverstinį skolos išieškojimą. Koordinuojame priverstinį skolininkui priklausančio turto pardavimą.